Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

Władze SIMP wyłonione na XXXIII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP

w Rydzynie w dniach 18-19 X 2014

 

     

Zarząd Główny SIMP

Aleksander Kopeć (Legnica) Honorowy Prezes SIMP alko34@o2.pl
Piotr Janicki (Poznań)

Prezes SIMP

janicki.poznan@wp.pl

     

Skład Zarządu Głównego SIMP

Janusz Dobrzański (Rzeszów)

Wiceprezes

janusz.mail@interia.pl

Andrzej Gołąbczak (Łódź)

Wiceprezes

agolab@p.lodz.pl

andrzej.golabczak@p.lodz.pl

Andrzej Woźniacki (Wrocław)

Wiceprezes

simp@not.wroc.pl

Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.)

Wiceprezes

w.fleischer@neostrada.pl

Ryszard Wycichowski (Toruń)

Skarbnik

r.wycichowski@op.pl

Kazimierz Łasiewicki (Gorlice)

Sekretarz Generalny

sg@simp.pl

sekretariat@simp.pl

Tomasz Babul (Warszawa)

Członek ZG

tomasz.babul@imp.edu.pl

Paweł Chojnacki (Lublin)

Członek ZG

simp.lublin@neostrada.pl, pawlos1965@interia.pl

Krzysztof Frąckowiak (Wałbrzych)

Członek ZG

simp.walbrzych@vp.pl

Piotr Gębiś (Tarnów)

Członek ZG

ptim@simp.pl

pgebis@simp-automex.pl

Krystyna Karlak (Częstochowa)

Członek ZG

kkarlak@interia.pl

Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała)

Członek ZG

simp@not.bielsko.pl

Jan Pilarczyk (Katowice)

Członek ZG

jan.pilarczyk@is.gliwice.pl

Jan Zagórski (Kraków)

Członek ZG

zorpotkrakow@onet.pl


Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w Kadencji 2014-2018

Nazwa Komisji

Przewodniczący

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Andrzej Woźniacki

Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

Piotr Gębiś

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

Andrzej Gołąbczak

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP

Wiesław Raczyński

Komisja ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP

 

Komisja ds. Kwalifikacji i Specjalizacji Zawodowych

Andrzej Woźniacki

Komisja ds. Działalności Gospodarczej

Jacek Mańczak

Komisja Historii i Tradycji SIMP

Zdzisław Moliński

Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

Dariusz Raczkowski

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 

Komisja ds. Współpracy z Wojskiem

Ryszard Dębski

Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych

Tomasz Babul

Komisja ds. Edukacji Zawodowej

Małgorzata Gadomska

Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej

Magdalena Zwolińska

Komisja Seniorów SIMP

Kazimierz Gruszczyński

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej

Jan Pilarczyk

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych

Stanisław Królikowski

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

Janusz Gradowski

  

Prezydium Rady SIMP

Aleksander Kopeć - Warszawa

Przewodniczący

Krystian Belczyk, Gorlice

Wiceprzewodniczący

Janusz Gradowski - Warszawa

Wiceprzewodniczący

Feliks Zielnik - Leszno

Sekretarz

 

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Ryszard Matusiak (Poznań)

Przewodniczący

dima11@op.pl

insimp@poczta.onet.pl

Włodzimierz Adamski (Rzeszów)

Wiceprzewodniczący

w_adamski@pzlmielec.com.pl

Adam Hiczuk (Wrocław)

Sekretarz

adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com

adam.hiczuk@dziennikarzerp.eu

Paweł Króllikowski (Bielsko-Biała)

Członek GKR

pawel@not.bielsko.pl

Edmund Nieckarz (Zamość)

Członek GKR

edmund1027@wp.pl

Michał Styp-Rekowski (Bydgoszcz)

Członek GKR

msr@utp.edu.pl

Stanisław Sucharzewski (Łódź)

Członek GKR

lodz@simp.pl

stanislaw.sucharzewski@p.lodz.pl

 

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Wiktor Obuchowicz  (Zielona Góra)

Przewodniczący

wikobuch@zg.home.pl

Andrzej Bielański (Wrocław)

 

andrzej.bielanski@pwr.wroc.pl

Wacław Gałecki (Łódź)

   

Jan Handzlik (Bielsko-Biała)

   j.handzlik@op.pl

Jan Jęczkowski  (Szczecin)

 

j.jeczkowski@wp.pl

Jan Kapsa  (Poznań)

 

 j.kapsa1@wp.pl

Jan Porada (Rzeszów)

 

pilocik@o2.pl

 

  

Przedstawiciele SIMP w Radzie Krajowej FSNT NOT

Piotr Janicki - Poznań

janicki.poznan@wp.pl

Stanisław Królikowski - Bielsko-Biała

simp@not.bielsko.pl

Aleksander Kopeć - Legnica

Honorowy Prezes NOT

alko34@o2.pl

   

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT NOT

Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji,

Jakości i Certyfikacji

Andrzej Winnicki

Członek Komitetu

Stanisław Wierzbowski

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

Stefan Góralczyk

Przewodniczący

Włodzimierz Adamski

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Andrzej Woźniacki Członek Komitetu
Henryk Musiał Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie

Tadeusz Czyżak

Członek Komitetu

Antoni Witek

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr

Wiesław Raczyński

Członek Komitetu

Stanisław Żurkowski

Członek prezydium

Komisja Karty Zawodowej i Specjalizacji Inżynierów FSNT-NOT

Jan Pilarczyk

Członek Komisji

Andrzej Woźniacki

Członek Komisji

Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT

Henryk Widłak

Członek Komisji

Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT

Dariusz Raczkowski

Przewodniczący

Komisja Młodzieży FSNT-NOT

Janusz Kowalski

Członek Komisji

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główna Komisja Rewizyjna • Główny Sąd Koleżeński • Komisja ds Odznak i Wyr. • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 27-04-2015 09:34

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600