Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

Władze SIMP wyłonione na XXXII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP

w Rydzynie w dniach 16-17 X 2010

 

 

Andrzej Ciszewski

1942-2014

Prezes SIMP w latach 2000-2014

     

Zarząd Główny SIMP

Piotr Janicki (Poznań)

p.o. Prezesa SIMP

janicki.poznan@wp.pl

     

Skład Zarządu Głównego SIMP

Janusz Dobrzański (Rzeszów)

Wiceprezes

janusz.mail@interia.pl

Andrzej Gołąbczak (Łódź)

Wiceprezes

agolab@p.lodz.pl

andrzej.golabczak@p.lodz.pl

Ryszard Wycichowski (Toruń)

Wiceprezes, Skarbnik

r.wycichowski@op.pl

Andrzej Woźniacki (Wrocław)

Wiceprezes

simp@not.wroc.pl

Kazimierz Łasiewicki (Gorlice)

Sekretarz Generalny

sg@simp.pl, sekretariat@simp.pl

Tomasz Babul (Warszawa)

Członek ZG

Tomasz@imp.edu.pl

Paweł Chojnacki (Lublin)

Członek ZG

simp.lublin@neostrada.pl, pawlos1965@interia.pl

Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.)

Członek ZG

w.fleischer@neostrada.pl

Krzysztof Frąckowiak (Wałbrzych)

Członek ZG

simp.walbrzych@vp.pl

Piotr Gębiś (Tarnów)

Członek ZG

pgebis@simp-automex.pl

Krystyna Karlak (Częstochowa)

Członek ZG

kkarlak@interia.pl

Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała)

Członek ZG

simp@not.bielsko.pl

Jan Pilarczyk (Katowice)

Członek ZG

jan.pilarczyk@is.gliwice.pl

Jerzy Macek (Olsztyn)

Członek ZG

simp.olsztyn@neostrada.pl


Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w Kadencji 2010-2014

Nazwa Komisji

Przewodniczący

Komisja Regulaminowa

Lubosław Pruszkowski

Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

Ryszard Gałczyński

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

Andrzej Gołąbczak

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP

Wiesław Raczyński

Komisja ds. Oddziałów SIMP

Piotr Janicki

Komisja ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP

Antoni Milkiewicz

Komisja ds. Uczelnianych Kół SIMP

Henryk Chrostowski

Komisja ds. Szkolnych Kół SIMP

Jan Pudło

Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników

Jan Pilarczyk

Komisja ds. Rekomendacji Technicznych

Paweł Chojnacki

Komisja ds. Uprawnień Zawodowych

Andrzej Woźniacki

Komisja ds. Gospodarowania Nieruchomościami SIMP

Ryszard Wycichowski

Komisja ds. Działalności Gospodarczej i Finansów SIMP

Ryszard Wycichowski

Komisja Historii i Tradycji SIMP

Zdzisław Moliński

Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

Mieczysław Murawski

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Włodzimierz Fleischer

Komisja ds. Współpracy z Wojskiem

Ryszard Dębski

Komisja ds. Współpracy z Przemysłem

Tomasz Babul

Komisja ds. Bezpieczeństwa Technicznego

Jan Siuta

Komisja ds. Współpracy z Targami Technicznymi

Jacek Mańczak

Komisja ds. Dni Techniki

Zdzisław Kozdrach

Komisja ds. Edukacji Zawodowej

Małgorzata Gadomska

Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej

Magdalena Zwolińska

Komisja Seniorów SIMP

Jan Łakomy

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej

Jan Pilarczyk

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych

Stanisław Królikowski

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

Janusz Gradowski

  

Prezydium Rady SIMP

Aleksander Kopeć - Warszawa

Przewodniczący

Krystian Belczyk, Gorlice

Wiceprzewodniczący

Janusz Gradowski - Warszawa

Wiceprzewodniczący

Feliks Zielnik - Leszno

Sekretarz

 

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Ryszard Matusiak (Poznań)

Przewodniczący

dima11@op.pl

insimp@poczta.onet.pl

Zdzisław Richter (Kraków)

Wiceprzewodniczący

zartechpl@post.pl

Zbigniew Neumann (Szczecin)

Sekretarz

info@neumann.szczecin.pl

Włodzimierz Adamski (Rzeszów)

Członek GKR

w_adamski@pzlmielec.com.pl

Stanisław Adamczak (Kalisz)

Członek GKR

msadamczak@kalisz.mm.pl

adamczak_s@wsk1.kalisz.pl

Edmund Nieckarz (Zamość)

Członek GKR

edmund1027@wp.pl

Jan Siuta (Gorzów Wlkp.)

Członek GKR

j.siuta@mezar.pl

 

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Wiktor Obuchowicz  (Zielona Góra)

Przewodniczący

wikobuch@zg.home.pl

Jan Jęczkowski  (Szczecin)

Wiceprzewodniczący

j.jeczkowski@wp.pl

Jan Kapsa  (Poznań)

Sekretarz

 

Andrzej Bielański (Wrocław)

Członek GSK

andrzej.bielanski@pwr.wroc.pl

Tadeusz Filipek  (Lublin)

Członek GSK

simp.lublin@neostrada.pl

Mieczysław Murawski  (Toruń)

Członek GSK

 

Jan Handzlik (Bielsko-Biała)

Członek GSK

 j.handzlik@op.pl

 

  

Przedstawiciele SIMP w Radzie Krajowej FSNT NOT

Andrzej Ciszewski - Łódź

aciszewski@simp-zorpot.lodz.pl

Lubosław Pruszkowski - Lublin

simp.lublin@neostrada.pl

Aleksander Kopeć

alko34@o2.pl

   

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT NOT

Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji,

Jakości i Certyfikacji

Andrzej Winnicki

Członek Komitetu

Stanisław Wierzbowski

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej

Stefan Góralczyk

Przewodniczący

Włodzimierz Adamski

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Andrzej Woźniacki Członek Komitetu
Henryk Musiał Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie

Tadeusz Czyżak

Członek Komitetu

Antoni Witek

Członek Komitetu

Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr

Wiesław Raczyński

Członek Komitetu

Stanisław Żurkowski

Członek prezydium

Komisja Karty Zawodowej i Specjalizacji Inżynierów FSNT-NOT

Jan Pilarczyk

Członek Komisji

Andrzej Woźniacki

Członek Komisji

Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT

Henryk Widłak

Członek Komisji

Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT

Dariusz Raczkowski

Przewodniczący

Komisja Młodzieży FSNT-NOT

Janusz Kowalski

Członek Komisji

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 05-04-2014 08:11

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600